Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην BYTE «την προμήθεια / ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού, υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών της».

Ειδικότερα, το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού της Microsoft (συμβόλαιο Premier με χρονική διάρκεια έως 31/12/2020), την ανανέωση υποστήριξης του λογισμικού NetBackup της εταιρείας Veritas και την προμήθεια (επέκταση) αδειών χρήσης για επιπλέον 2TBs στα ήδη υπάρχοντα 5TBs για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του λογισμικού NetBackup με υποστήριξη για τρία έτη, την προμήθεια υποστήριξης για όλη την εγκατεστημένη πληροφοριακή υποδομή της ΕΚ στο Veritas NetBackup και την ανανέωση υποστήριξης για τα HP Blade Servers και για ένα έτος. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 450.975 ευρώ (με ΦΠΑ).