Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην BYTE την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, τη συντήρηση κεντρικών συστημάτων και την υποστήριξη του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών ανά την ελληνική επικράτεια, αντί του ποσού των 696.749 ευρώ (με ΦΠΑ).