Η EΡΤ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την BYTE για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύου δεδομένων υψηλών ταχυτήτων.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου δικτύου δεδομένων καθώς και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών που θα συμβάλουν άμεσα στην κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και προπάντων στην υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων. Αναλυτικότερα θα προκύψουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω οφέλη:

• Δικτυακή υποδομή ικανή να υποστηρίξει την μετάβαση όλων των υποδομών της ΕΡΤ σε tapeless περιβάλλον.

• Γρήγορες ταχύτητες διασύνδεσης από και προς όλα τα επιμέρους σημεία. Το υπάρχον δίκτυο έχει διασυνδέσεις της τάξης του 1Gbps ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίζουν να προκύπτουν αναγκαίες για ταχύτητες 10 και 40Gbps.

• Δυνατότητες εφαρμογής ασφαλούς πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων, σε συμμόρφωση και με τις κοινοτικές οδηγίες GDPR και NIS.

• Εξάλειψη των αστοχιών και διακοπής υπηρεσιών μέσω ανάπτυξης πολλαπλών οδεύσεων των περιφερειακών δικτυακών συσκευών προς τα κεντρικά data center.