Η ΕΥΔΑΠ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cloud U το έργο συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της.

Αντικείμενο του έργου είναι η ολική υποστήριξη μέσω της παροχής ενός συνόλου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (προληπτική συντήρηση, επανορθωτική-διορθωτική συντήρηση, παροχή ανταλλακτικών και υλικών, παροχή των νέων εκδόσεων λογισμικού, διερεύνηση προβλημάτων, administration για τα τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) ώστε ο ενεργός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και οι περιφερειακές εφαρμογές τηλεφωνίας, που έχει ήδη προμηθευτεί η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να λειτουργούν ικανοποιητικά για τις επιχειρησιακές ανάγκες της, και με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες Δρυς Τεχνική ΑΤΤΕ και Γκουντελίτσας & Μυλωνά Μ. ΟΕ, οι προσφορές των οποίων απορρίφθηκαν, επειδή είχαν κριθεί ως ανεπαρκείς. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 138.4000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).