Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems το ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/ συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού- servers και χώρων αποθήκευσης δεδομένων (SAN, MSA) για το έτος 2019, αντί του ποσού των 130.805 ευρώ.