Το Υπουργείο Οικονομικών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems το έργο «Αναβάθμιση και παροχή υπηρεσιών εγγύησης / συντήρησης κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων της ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)».

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 160.659 ευρώ (με ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η MTI Systems.