Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems την «παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης / συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού – εξυπηρετητών (servers) και χώρων αποθήκευσης δεδομένων (SAN,MSA) του Internet Data Center (I.D.C.) του οργανισμού για το έτος 2019 (1/1/2019 έως 31/12/2019)», αντί του ποσού των 105.488 ευρώ.