Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems το έργο «Σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων - προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία».

Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Γρίβας ΑΕ, ενώ η κατακύρωση του έργου έγινε στις 963.386 ευρώ (με ΦΠΑ).