Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε το έργο που προκήρυξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και αφορά την «Σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων – Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία».

Σκοπό τους έργου, αποτελεί η αγορά εξειδικευμένου λογισμικού υψηλής τεχνολογίας (intelligence) με σκοπό τη διασύνδεση & διαλειτουργικότητα βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών, που αφορούν στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, καθώς και η συντήρηση και επέκταση αυτού, προς κάλυψη των αναγκών του κέντρου επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Στον διαγωνισμό συμμετείχε επίσης η εταιρεία Γρίβας Α.Ε. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 647.437 ευρώ (προ ΦΠΑ).