Η Cosmos Business Systems υπέγραψε σύμβαση έργου με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (TTY) Κύπρου.

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη για επτά έτη, οκτώ  συστημάτων αυτόματων θυρίδων παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων συμπεριλαμβανομένου όλου του λογισμικού διαχείρισης (Control & Back-Office Software) καθώς και του λογισμικού των χρηστών. Λόγω της ραγδαίας αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχει αυξημένη διακίνηση δεμάτων και μικροδεμάτων.

Ως εκ τούτου, το ΤΤΥ προτίθεται να δημιουργήσει νέο δίκτυο συστημάτων (τερματικών), ούτως ώστε να καλύπτονται ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του παγκύπρια. Ταυτόχρονα, επιθυμεί να δώσει στους πελάτες του νέες δυνατότητες διαχείρισης του λογαριασμού τους, καθώς και των αντικειμένων τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.