Το Υπουργείο Υγείας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Βusiness Systems τις υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης συστημάτων, backup, network και δικτυακής εγγύησης & management services.

Το έργο αφορά τον εξοπλισμό του data center (servers με τον σχετικό ενεργό δικτυακό εξοπλισμό που διασυνδέονται τα disks & tape storages, τον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό core switch & network devices, τα racks και τα εξαρτήματά τους), καθώς και τον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό των ορόφων στα εκάστοτε κτήρια του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης, στις υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης του εξοπλισμού συμπεριλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε μελλοντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις του υφιστάμενου όσο και πιθανού νέου αντίστοιχου εξοπλισμού, εφόσον αυτός υπόκεινται σε συμβόλαιο εγγύησης κατασκευαστή ή αναδόχου. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 149.730 ευρώ (με ΦΠΑ).