Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - το οποίο είναι κυβερνητικό τμήμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας την ευθύνη για τον προγραμματισμό, τη σχεδίαση, την εκτέλεση και τη συντήρηση των περισσοτέρων κυβερνητικών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων - κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικών σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στις πλατείες των Κοινοτήτων και των Αγροτικών Δήμων».

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 158.134 ευρώ.