Το Υπουργείο Οικονομικών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmos Business Systems τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού των ΔΟΥ και τελωνείων για δύο έτη.

Το έργο αφορά τη συντήρηση 3.655 σταθμών εργασίας τύπου Dell OptiPlex360, 917 εκτυπωτών dot matrix τύπου Compuprint 9065, 100 διπλούς τροφοδότες χαρτιού και 200 Ethernet interface (εκτυπωτές dot matrix τύπου Compuprint 9065 Ethernet interface). Η κατακύρωση του έργου ανέρχεται στις 170.581 ευρώ.