Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, ο διαγωνισμός της ΚτΠ με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)- Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 10,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων για το σύνολο του διαχρονικού αρχείου Αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), αφενός για τη διάσωσή του και αφετέρου για την βελτιστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΥΣ στο κοινό. Ειδικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει

  • τη συντήρηση – αποκατάσταση και ανατύπωση φθαρμένων αρνητικών και έντυπων Α/Φ, τόσο των φιλμ σε ρολό (roll film) όσο και των κομμένων αρνητικών φιλμ (cut sheets), 70.000 περίπου Α/Φ, από το 1938 έως και το έτος περάτωσης του εν λόγω έργου,
  • την ψηφιοποίηση περίπου 290.000 Α/Φ,
  • την αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων του συνόλου των Α/Φ (περίπου 380.000)
  • καθώς και την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Η ψηφιοποίηση του αρχείου Α/Φ, εκτός από τη διάσωση της πρωτογενούς πληροφορίας διασφαλίζει τα ψηφιακά υπόβαθρα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αναπτυξιακά δημόσια και ιδιωτικά έργα στο μέλλον για τη χώρα.