Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Cosmote για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικτυακής παρουσίας του ΑΔΜΗΕ και των μηχανισμών δημοσίευσης δεδομένων συστήματος μεταφοράς και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο AΔΜΗΕ με το παρόν έργο θα εγκαταστήσει σε νέα υποδομή και θα θέσει σε λειτουργία νέο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, κατόπιν μελέτης της διαδικτυακής παρουσίας αντίστοιχων Ευρωπαίων διαχειριστών και κατόπιν κατάρτισης λεπτομερούς πλάνου αρχιτεκτονικής της πληροφορίας. Το συνολικό τίμημα για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις 182.705 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).