Στην CPI κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης με μίσθωση εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων, υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας και παροχής υποστήριξης αυτών για την κάλυψη αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας.

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 378.857 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών (με τη μέθοδο μίσθωσης/leasing) – εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (με όλα τα κόστη που θα απαιτηθούν όπως ανταλλακτικά, αναλώσιμα, άμεση ανταπόκριση βλαβών) για πέντε (5) έτη με βάση τις απαιτήσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου και ειδικότερα:

  • Εγκατάσταση 43 πολυμηχανημάτων Α3 μονόχρωμων καινούργιων
  • Εγκατάσταση 13 πολυμηχανημάτων Α3 έγχρωμων καινούργιων
  • Εκπαίδευση και συντήρηση για 5 έτη
  • Συνολική μηνιαία παραγωγή 351.500 ασπρόμαυρες σελίδες Α4
  • Συνολική μηνιαία παραγωγή 25.600 έγχρωμες σελίδες Α4