Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Cyberce για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επιχειρησιακής διαχείρισης του μηχανισμού διασύνδεσης 58 Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας, αντί του ποσού των 241.000 ευρώ.