Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Make-A-Wish, επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση λύσης διαχείρισης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, προκειμένου να εκπληρώνει ευχές που μεταμορφώνουν τις ζωές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες.

Στόχοι του έργου τέθηκαν η κεντρική εποπτεία των σύνθετων πληροφοριών και δραστηριοτήτων του οργανισμού μέσα από ένα σύγχρονο πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον, με δυνατότητα επέκτασης βάσει των μελλοντικών του αναγκών, καθώς και η δυνατότητα εξαγωγής ομογενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των προδιαγραφών του διεθνούς οργανισμού.

Η Data Communication απάντησε στις ανάγκες του Make-A-Wish Ελλάδος με μια ολοκληρωμένη λύση που περιλάμβανε υλοποίηση του WinEra ERP για την κάλυψη του συνόλου των επιχειρηματικών αναγκών και διασύνδεση με την ΒΙ λύση Business Αnalysis για το εξειδικευμένο reporting.

Η ολοκληρωμένη λύση της Data Communication επιτρέπει πλήρη έλεγχο των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του οργανισμού που περιλαμβάνουν ένα εκτεταμένο φάσμα, από απευθείας δωρεές και δωρεές σε είδος, μέχρι οργάνωση εκδηλώσεων, λιανική και χονδρική πώληση ειδών γάμου/βάφτισης/δώρων.

Η λύση επιτρέπει επίσης την άμεση και αποτελεσματική διεκπεραίωση κοστολογήσεων σύνθετων ειδών, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων και την καλύτερη στόχευση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Τέλος, η ευέλικτη εξαγωγή ομογενοποιημένων αναφορών διασφαλίζει τη μείωση του χρόνου συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών και την υψηλή αξιοπιστία των οικονομικών αποτελεσμάτων.