Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην DataScouting την προμήθεια εξοπλισμού RFID και υπηρεσιών απογραφής, μετάπτωσης και αναδρομικής καταλογογράφησης βιβλιογραφικών δεδομένων.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού RFID της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας (παράρτημα δανειστικής βιβλιοθήκης), που είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του, η απογραφή του συνόλου των τεκμηρίων του παραρτήματος της δανειστικής βιβλιοθήκης, η αναδρομική καταλογογράφηση μέρους της συλλογής καθώς και η παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης βιβλιογραφικών δεδομένων από το ΠΣΒ ΑΒΕΚΤ στο νέο ανοιχτό λογισμικό αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Koha. Αποτελεί συνέχεια του έργου εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα koha που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 70.680 ευρώ.