Ο Δήμος Τρικκαίων σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την Dotsoft, η οποία αφορά την πιλοτική λειτουργία λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας.

Με την ανάλυση των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και την κατάρτιση εξειδικευμένων περιοδικών εκθέσεων θα αναδειχθούν τα ενεργοβόρα σημεία και οι περιοχές όπου απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση πόρων. Με το λογισμικό Ianos ο Δήμος Τρικκαίων αποκτά ένα καινοτόμο τεχνολογικό εργαλείο «Έξυπνης Πόλης» για να υποστηρίζει ακόμη πιο έντονα την ποιότητα ζωής των πολιτών, αναδεικνύοντας παράλληλα μια καλή πρακτική για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια.