Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Dotsoft το έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, στο πλαίσιο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ (Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»).

Η πράξη ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ έχει ως στόχο την ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα του πολιτιστικού προϊόντος στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2c «Ενίσχυση των Εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας».