Ο Δήμος Ρεθύμνης ανέθεσε στην Dotsoft το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την ηλεκτρονική σήμανση τηλεματικής και κεντρικού συστήματος για τον έλεγχο και απεικόνιση της υπηρεσίας».

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις σε ενιαίο κέντρο ελέγχου. Το σύστημα αποτελεί καινοτόμο παρέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση και η εφαρμογή του αναμένεται να επιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία της συγκοινωνίας, καθώς:

• Σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης θα τοποθετηθούν «έξυπνες στάσεις», οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου.

• Δημιουργούνται πολλαπλά και καινοτόμα κέντρα πληροφόρησης των πολιτών για τις αστικές συγκοινωνίες.

• Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της πληροφορίας προς τους πολίτες.

• Δημιουργούνται έγκαιροι και άμεσοι τρόποι πληροφόρησης των πολιτών.