Ειδικό πληροφοριακό σύστημα για την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική καταγραφή, απεικόνιση και ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, επέλεξε το πρόγραμμα Ianos της Dotsoft, μια λύση που προσφέρει εξοικονόμηση κόστους και διευκολύνει τις υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αυτοματοποιημένη καταγραφή, αποτύπωση και έλεγχο των ενεργειακών καταναλώσεων. Παράλληλα, υποστηρίζει το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου όσον αφορά στο Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας.