Η Dotsoft προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)».

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών των εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του Πολίτες και τις επιχειρήσεις.Με τις νέες λειτουργικότητες της λύσης ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων που επιλέχθηκε (Papyros Millenium III) και τη σχετική παροχή υπηρεσιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου που διακινούν φυσικά και ηλεκτρονικά έγγραφα.