Ο Δήμος Φαρσάλων μετά από έρευνα αγοράς και διαγωνιστική διαδικασία επέλεξε τη λύση Πάπυρος, με ανάδοχο εταιρεία την Dotsoft για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Από την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του ΣΗΔΕ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων)  θα προκύψουν συνδυαστικά οφέλη, όπως είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, η σύντμηση του χρόνου και η βελτίωση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής αποτύπωσής τους, η αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών του Δήμου, η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Δήμου με άλλους φορείς.