Ο Δήμος Ορεστιάδας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Dotsoft την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού για την υλοποίηση του δημόσιου ελεύθερου ασύρματου δικτύου του Δήμου με δημιουργία νέων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο των πολιτών / επισκεπτών των συγκεκριμένων χώρων, οι οποίοι κυρίως θα αφορούν την κάλυψη εσωτερικών δημόσιων κτιρίων αλλά και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία υποδομής ώστε μελλοντικά να μπορέσει ο Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της πληροφορίας και στη διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής πληροφορίας από την κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλημάτων οδικού δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 163.015 ευρώ (με ΦΠΑ).