Στην Dotsoft κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: «Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών» του Δήμου Σάμου.

Το τίμημα για την εκτέλεση του έργου από την Dotsoft, ανέρχεται στο ποσό των 89.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Αιγαίου Solutions.