Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Dotsoft τον ανασχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης της.

Η νέα υλοποίηση περιλαμβάνει λειτουργικότητες που διασφαλίζουν την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ υποσυστημάτων και εφαρμογών, τη φορητότητα (portability) των εφαρμογών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων σε θέματα GDPR. Με έμφαση στην εικαστική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθούν μοντέρνες τεχνολογίες web για να αναδειχθεί η ταυτότητα και το έργο της ΑΠΔΠΧ.

Επίσης προβλέπονται εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία ως προς τις βασικές απαιτήσεις για portals και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, εναρμόνιση με το W3C WAI 2.0. AA, δυνατότητα εγγραφής σε newsletters και, τέλος, διασύνδεση με το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών και δυνατότητα υποβολής γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης, καταγγελιών, ερωτημάτων, εγγραφής/διαγραφής Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO).