Στην Dotsoft ανατέθηκε το έργο Operational Fire Danger Prevention Platform «Ofidia 2».

Ειδικότερα, πρόκειται για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, των τεχνολογιών αιχμής, των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ιταλικών και ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών, η οποία θα βελτιώσει την ασφάλεια του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ίδρυμα CMCC και οι εταίροι του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Διεύθυνση Δασών (ΔΑΠΕ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Περιφέρεια της Πούλιας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).

Συνδεδεμένοι εταίροι είναι ο Δήμος Lecce και ο ARIF (Περιφερειακός Οργανισμός Άρδευσης και Δασικών Δραστηριοτήτων). Το έργο Ofidia 2 κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος Ofidia, καλύπτοντας μια ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων είναι μια επιχειρησιακή υποδομή δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της φυσικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς πόρους για την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών.