Υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Έγκριτος Group-Συνεργασία ΑΕ για την προμήθεια «ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών» (e-ΚΕΠ).

Μέσω των αυτόματων ηλεκτρονικών σταθμών του e-ΚΕΠ οι πολίτες θα μπορούν να εκδίδουν αυτόματα, άμεσα και με ασφάλεια, διάφορα διοικητικά έγγραφα και πιστοποιητικά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν το Δήμο ή τα ΚΕΠ προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Οι ηλεκτρονικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν αρχικά σε τρία σημεία του Δήμου Ρόδου, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 194.682 ευρώ (με ΦΠΑ).