Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Cosmos Business Systems για την προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων (desktop) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 100.534 ευρώ.