Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems - Δυναμική Πληροφορική» ως προσωρινό ανάδοχο του έργου για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής (εκτυπωτές και προβολικές συσκευές) για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την προμήθεια 30 ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4, 10 έγχρωμων εκτυπωτών laser A4, 10 ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 βαρειών καθηκόντων και 20 projectors. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 102.823 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).