Στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems-Δυναμική Πληροφορική» κατακυρώθηκε το έργο που προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής και αφορά την «Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Π.Ε Πειραιώς, της Π.Ε. νήσων, και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε Πειραιώς και νήσων της Περιφέρειας Αττικής».

Στόχος του έργου, είναι η εγκατάσταση νέων firewall, η παραμετροποίηση όλου του δικτυακού εξοπλισμού στο νέο κτίριο των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, καθώς και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν και οι εταιρείες  ΟΤΕ και Lexis. H κατακύρωση του έργου έγινε στις 368.280 ευρώ (με ΦΠΑ).