Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών “Cosmos Business Systems-Dataverse” την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Συστήματος Ελέγχου Οδικών Μεταφορών του ΣΕΠΕ (ΣΕΟΜ).

Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση του εξοπλισμού, τη συντήρηση του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών του Εξοπλισμού Συνεργείου και της Κεντρικής Εφαρμογής, τη λειτουργία helpdesk και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 99.200 ευρώ (με ΦΠΑ).