Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική» για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Cold Storage», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (Software Defined Storage)».

Το έργο αφορά την υλοποίηση υποδομής, βασισμένης σε Hierarchical Storage Management, στα δύο data centers στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στην Κνωσό, και την ολοκλήρωση των δύο υποδομών, μέσα από μια λύση Software Defined Storage, σε μια ενιαία υπηρεσία. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές ο ΟΤΕ και η MTI Systems. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 675.515 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).