Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ένωση εταιρειών «ΒΥΤΕ-ΟΤΕ» για το έργο «προμήθεια- εγκατάσταση εξοπλισμού και παροχή λοιπών υπηρεσιών για την υλοποίηση του σημείου πρόσβασης ανταλλαγής ευρωπαϊκών ασφαλιστικών δεδομένων».

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου επιμερίζεται σε εξοπλισμό, λογισμικό και αντίστοιχες υποστηρικτικές υπηρεσίες ως εξής:
– Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής πληροφοριακών συστημάτων (servers, δικτύων, storage) για την υλοποίηση του ελληνικού ΣΠ (Σημείου Πρόσβασης, Access Point) στην ΗΔΙΚΑ
– Εγκατάσταση παραμετροποίηση υποδομής συστημάτων ασφάλειας για την υλοποίηση του ελληνικού ΣΠ στην ΗΔΙΚΑ
– Προσαρμογή και εγκατάσταση των εφαρμογών λογισμικού οι οποίες υλοποιούν το διεθνές τμήμα του ΣΠ, ήτοι αυτού που επιτελεί τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές μεταξύ του ελληνικού ΣΠ στην ΗΔΙΚΑ και των Σημείων
– Πρόσβασης των χωρών της ΕΕ. Η βασική έκδοση των εφαρμογών αυτών θα διατεθεί από την Επιτροπή στις χώρες της ΕΕ.

Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Cosmos Business Systems. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 773.695 ευρώ.