Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems-Dataverse» το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Συστήματος Ελέγχου Οδικών Μεταφορών (ΣΕΟΜ)».

Σημειώνεται ότι το Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών (ΣΕΟΜ) αποτελεί το σύνολο του εξοπλισμού και των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση Ελέγχων των Οδικών Μεταφορών. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 99.200 ευρώ (με ΦΠΑ).