Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems - Δυναμική Πληροφορική» ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την προμήθεια 200 υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, αντί του ποσού των 190.712 ευρώ (με ΦΠΑ).