Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems - Δυναμική Πληροφορική» την προμήθεια υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την προμήθεια 210 υπολογιστών διαφόρων κατηγοριών. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 134.097 ευρώ (με ΦΠΑ).