Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems - Δυναμική Πληροφορική» για την προμήθεια 190 υπολογιστών συνολικά, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των τμημάτων του (πρώην) ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 134.097 ευρώ (με ΦΠΑ).