Το Υπουργείο Υγείας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems - Δυναμική Πληροφορική» την προμήθεια αδειών λογισμικού για τους servers και την επέκταση υπηρεσιών εγγύησης του υφιστάμενου HP εξοπλισμού αντί του ποσού των 149.730 ευρώ.