Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Intrasoft International, UniSystems, OTE» το έργο «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών».

Αντικείμενο του έργου είναι η μοντελοποίηση των διαδικασιών και η ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών και διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές: Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών, Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων, Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων, Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων, Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών και Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.019.086 ευρώ (με ΦΠΑ).