Ο Δήμος Ρόδου κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «OTE-Globiled-Στήριξης Τεχνική» το έργο «ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου».

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Ρόδου, η οποία θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων/ φωτιστικών / προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, τη λειτουργία «συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού & ελέγχου ενέργειας», την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης και την αξιοποίηση του «συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας» για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών smart cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης). Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους, προερχόμενους από τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 25.179.313 ευρώ (με ΦΠΑ).