Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Singular Logic-Space Hellas» την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Η προμήθεια συνοπτικά περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά την κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Eιδικότερα, έχει να κάνει, μεταξύ άλλων, με την προμήθεια 2.340 desktop PCs,  676 notebooks, 682 βιντεοπροβολέων, 651 εκτυπωτών, 10 τρισδιάστατων εκτυπωτών και 9 τρισδιάστατων scanners, 1.995 σετ ρομποτικής, 95 servers και 90 UPS, προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 3.184.753 ευρώ.