Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «UniSystems - ΑDACOM» την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-αναβάθμισης για το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» (για δύο έτη).

Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ” (ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ), η παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία-αναβάθμιση της υπάρχουσας ΑΠΕΔ και η παροχή υπηρεσιών υποδομής δημόσιου κλειδιού και χρονοσήμανσης. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 583.978 ευρώ.