Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «UniSystems-Οrco» το έργο συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) Κρήτης, αντί του ποσού των 686.580 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την παροχή από τον ανάδοχο, χωρίς πρόσθετο κόστος, 174 ανθρωποημερών υλοποιήσεων-τροποποιήσεων λογισμικού για το ?ιοικητικοοικονοµικό υποσύστηµα, το εργαστηριακό υποσύστηµα, το υποσύστηµα ?ιαχείρισης Ασθενούς καθώς και το Ιατρικό υποσύστηµα.