Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε (προσωρινά), σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Unisystems – OTE» την προμήθεια υπολογιστών και επίπεδων οθονών.

Σημειώνεται ότι η κατακύρωση της προμήθειας έγινε κατόπιν διενέργειας κλήρωσης ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μεταξύ των τριών εταιρειών – Active Computer Systems, ένωση εταιρειών «Unisystems-OTE» και Πλαίσιο Computers – που είχαν υποβάλει ισότιμες προσφορές. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Space Hellas και SingularLogic. H κατακύρωση του έργου έγινε στις 187.530 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).