Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και υπογράφει η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, στην Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Lot 1) για την κάλυψη άμεσων αναγκών των διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την προμήθεια 493 Desktop PCs, 52 laptops, 13 projectors, 19 έγχρωμων και 106 ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4, 31 webcams, 80 σκληρών δίσκων, 51 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων Α4, 13 Access Point, 22 servers, 30 switches, 121 UPS, 32 ασπρόμαυρων φωτοτυπικών, 63 ασύρματων και 131 ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 418.339 (πλέον ΦΠΑ).