Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην GCC Computers την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, υλοποίηση, συντήρηση και εκπαίδευση εξοπλισμού και υπηρεσίες δικτύου.

Το έργο θα υλοποιηθεί στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη (Αγλαντζιά) και στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία), καθώς και σε συμπληρωματικά/περιφερειακά κτήρια στην περιοχή Λευκωσίας. Περιλαμβάνει, δε, εξοπλισμό δικτύου όλων των επιπέδων: μεταγωγείς πρόσβασης (Access Switches), μεταγωγείς κέντρων δεδομένων (Datacenter Switches), μεταγωγείς δικτύου πυρήνα (Core Switches), μεταγωγείς συγκέντρωσης (Aggregation Switches), δρομολογητές διαδικτύου (Internet Routers), Firewalls νέας γενιάς (Next Generation Firewalls), καθώς και λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης του εξοπλισμού Monitoring/Management Software). Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1,152 εκατ. ευρώ.