Ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, σύμβαση με την Geospatial για το έργο «Υλοποίηση Ψηφιακού Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων».

Με την πλήρη αξιοποίηση του έργου θα αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων και γεωγραφικών δεδομένων προς το Δήμο και θα βελτιωθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους επαγγελματίες, τους δημότες και τους πολίτες. Η αξιοποίηση της εφαρμογής θα συμβάλει στην ψηφιακή γεωγραφική καταγραφή πολλών δεδομένων που διαθέτει ο Δήμος μέσω της δυνατότητας που θα παρέχουν τα εργαλεία γεωκωδικοποίησης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Επιπλέον, μέσω του έργου θα εμπλουτιστούν και θα αναπτυχθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες γεωπληροφορικής που θα διευκολύνουν τις υπηρεσίες του Δήμου στη μελλοντική εκτέλεση των εργασιών τους, αλλά και θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες, τους δημότες και τους πολίτες. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 142.600 ευρώ (με ΦΠΑ).